"Het dient algemeen bekend te zijn dat de bron van zowel ons plezier,
onze vreugde, gelach en vermaak, als van onze smart, pijn, angst en tranen,
geen andere is dan de hersenen. Het is in het bijzonder dit orgaan dat ons
in staat stelt te denken, te zien en te horen, het lelijke van het schone,
het kwade van het goede, het aangename van het onaangename te onderscheiden1".

Voorwoord

Deze scriptie is een onderdeel van mijn afstuderen HBO Grafisch Ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. Met mijn scriptie wil ik mij als ontwerper onderscheiden van andere ontwerpers door een onderwerp te kiezen die buiten mijn vakgebied om gaat, ons brein. Grafisch ontwerpers zijn onderzoekers. Zij kijken kritisch naar hun vak, de wereld en verdiepen zich in verandering. Ze stellen veelvuldig vragen, en vinden daarmee uit waar informatie verborgen zit, welke vorm aan informatie gegeven kan worden en hoe die toegankelijk kan worden gemaakt. Ontwerpen is een combinatie van bedenken en verbeelden ineen. Binnen in mijn hoofd bevindt zich een verbazingwekkend arbeidsbesparend apparaat, zelfs beter dan een vaatwasser of rekenmachine. Mijn brein verlost me niet alleen van de saaie, eentonige taak de wereld rondom mij steeds opnieuw te herkennen, ik hoef ook niet telkens opnieuw te bedenken hoe ik mijn bewegingen onder controle krijg. Daardoor kan ik me concentreren op de belangrijkere dingen in het leven: vrienden maken, ideeën delen maar nog belangrijker: genieten. Mijn brein bespaart me natuurlijk niet alleen de vervelende karweitjes. Het creëert ook de ‘ik’ die op de sociale wereld wordt losgelaten en laat me toe mijn denkwereld met vrienden te delen zodat we samen iets groters kunnen verwezenlijken dan wat ieder van ons afzonderlijk kan realiseren.

1Quote van Hippocrates. Hij wordt beschouwd als de grondlegger, de 'vader' van de Westerse geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten zag. Hij was een van de eersten in de Westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef.