LIEF DATA DAGBOEK,

Thesis - Online privacy

ABSTRACT [ENG]

DEAR DATA-DIARY,

The subject for for this thesis is online privacy.

New technologies influence humanity, it influences society and as being a human, we get a better grasp at influencing our surrounding. The documentary 'Uw persoonlijke data zijn goud waard' is the starting point for this subject. In this documentary there is a future perspective sketched, based upon the idea that someone can get money for selling their personal (online) data. This has raised the research question;

How aware are we of our online privacy?

Offline privacy:
The most important appearance of privacy is actually the private place in every human, your place of thought, feelings and the inner. This space is where thoughts and feelings take place and these are private. This concept is known as the "self". But this private place is now a days subjected to our own society, and started early by the idea of Jeremy Bentham, the panopticon. The panopticon belongs to the ordered society that makes everything visible and possesses. This theory spreads out along with these measurements: identification obligations, bio-metric passes, BSN, connecting personal files, retention of traffic information (phone and e-mail files), smart cams, ambient intelligence (intelligent and self learning technology), pay-drive and the list goes on.

Online privacy:
The Internet is like an other world where men fulfills his duties and desires in an other dimension. The offline world that we used to know, does not meet our expectations, humanity has become to exacting. And with that the virtual world has entered an other dimension, one that can never meet up to our search for information, goods or services. Because of this, the Internet becomes a mirror of our thoughts.

Social media has changed the present format of gathering data, times have changed and with that, allot of data are visible on the Internet. Internet feels like a second life for allot of people, this is because we put up an image that is different then what we are. But, the computer windows have no curtains that grant us the private space that we need. Especially social media takes a wrong turn here, like Facebook that is granted more and more permissions to harvest information to sell to third parties. In short, do we not know that we are minimally protected? Especially with the example, that almost no one is aware of the fact that providers can read e-mails. The second point is that social media puts pressure upon us to be social and to be online. Because of this, the diary concept is put in place. We want to do everything online, share, tag and like. And the big problem that lies beneath is that online data does not expire. Because the easier it gets to put something online, the easier it is, to be found.

Visual translation:
There are quite some artists that work within the subject privacy. In many of these works the central point is the collection of data. Designers and artist express allot of critique about the present privacy rules. But not only design or art is discussed, also a movie (Red Road, 2006) that makes a strong visual translation within the subject of privacy. Designers and artist usually give an opinion about surveillance and privacy. Because of that opinion the spectator becomes more aware of his privacy. Projects such as Data-Mask from Sterling Crispin, Public Access To Me from Jonas Lund and Cash Machine from Sophie Calle will be discussed.


VOORWOORDHet onderwerp van deze scriptie is privacy. Buiten dat het een actueel onderwerp is, ben ik er ook persoonlijk in geïnteresseerd. We zijn er naar mijn mening te onbewust mee bezig. We krijgen steeds meer invloed op het gebruik en de invulling van onze eigen omgeving. Zowel offline als online. Hierdoor creëren we een hoeveelheid aan informatie over onszelf, die als we het niet goed afschermen, door anderen kunnen worden gebruikt en zelfs tegen ons kan worden gebruikt. Door het dagelijks gebruik van mobiele apparaten creëren we online data, zonder dat we daar bewust van zijn. Het is iets onzichtbaars en ontastbaars totdat we er mee worden geconfronteerd. Geconfronteerd wanneer er persoonlijke reclames verschijnen op Facebook op basis van je eigen internetgedrag, wat is vastgelegd in cookies. Of wanneer iemand jouw persoonlijke gegevens heeft gebruikt om persoonsfraude te plegen.

Hier ligt mijn focus, online privacy. Nieuwe technologieën beïnvloeden in grote mate ons mens-zijn en de maatschappij. Dagelijks komen er meer en meer mogelijkheden om bijvoorbeeld te communiceren of te consumeren. Denk aan apps als Whatsapp of thuisbezorgd. Deze technologieën stellen ons in staat om ons eigen leven vorm te geven. Maar deze apps slaan door de gebruiker gecreëerde data op, als gebruiker zie je niet wat er met deze dat data gebeurt en waar het blijft.

De stroom aan nieuwe technologieën deed me ook denken aan dystopische scenario's zoals die van George Orwell (Britse schrijver, journalist en criticus 1903-1950) 1984. In deze roman schetst hij een beeld van het jaar 1984 waarin de bevolking van Oceanië is onderworpen aan een flinke dosis controle. Hoewel de context van Orwells roman zich afspeelt in de Koude Oorlog, speelt de dreiging van technologische ontwikkelingen ook al een grote rol. In 1984 waren allerlei apparaten uit Orwells roman nog verre van het stadia als hoe hij ze beschreef in zijn boek. Wel vormden ze de basis van absolute controle. Echter zijn we nu wel iets verder dan het jaar 1984, en merken we nog weinig van een controlerende staat. Echter is de controle door de staat groter dan ooit, dit mede door de komst van vele nieuwe technologieën. Maar staan we er eigenlijk wel bij stil dat we steeds meer onze privacy verliezen en dat we misschien wel onze ziel verkopen aan de duivel. Of zou het toch een pessimistische benadering zijn en is het net als Orwells roman, na verloop van tijd een stuk minder heftig dan gedacht en zal het allemaal wel mee vallen…

INLEIDINGDe documentaire 'Uw persoonlijke data zijn goud waard' is het uitgangspunt voor dit onderwerp. In deze documentaire wordt een toekomstbeeld geschetst van het idee dat men geld kan krijgen voor het vrijgeven van persoonlijke (online) data. Dit in tegenstelling tot hoe het nu is. Wie ook maar wil, kan zonder al te veel restricties toegang krijgen tot jouw persoonlijke data. Om daar vervolgens zonder jouw mede weten, mee te doen wat ze willen.

De documentaire riep bij mij enkele vragen op zoals; Zijn we echt zoveel minder bewust van onze online, dan onze offline (fysieke) privacy? En wat voor rol speelt tastbaarheid (fysiek aanwezigheid) hierin?

In het eerste hoofdstuk komt offline privacy en de bijbehorende aspecten aan bod. Dit omdat je moet beginnen bij het begin. De tijd dat online privacy nog niet bestond. In het tweede hoofdstuk komt online privacy en de bijbehorende aspecten aan bod. Hierin wordt de online wereld toegelicht. En worden de rollen van de maker en gebruiker uitgelicht. In het laatste hoofdstuk worden ontwerpers en kunstenaars besproken die privacy als thema gebruiken in hun werk. Dit omdat ontwerpers en kunstenaars vaak een tegenbeeld vormen. Op hun manier ondervragen of bekritiseren ze het onderwerp en creëren ze vaak een bepaalde mate van bewustwording.

Dit alles om te komen tot een antwoord op mijn onderzoeksvraag: Hoe bewust zijn we van onze online privacy?