<
GILGAMESJ EN ENKIDOE
01

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN

In een van de oudste heldendichten vindt men het verhaal van Gilgamesj en Enkidoe. Gilgamesj was voor een deel goddelijk en voor een deel menselijk. Hij regeerde als machtig koning over zijn stad. Enkidoe, een man geschapen uit de flora en fauna en krachtig als een dozijn wilde dieren, trotseerde Gilgamesj. Hoewel verloren, slaagde hij er wel in, de vriendschap van Gilgamesj te winnen. Om hun krachten in goede staat te behouden, plande Gilgamesj een reis naar het Cederbos. Zij wilden namelijk van het aldaar groeiende cederhout een poort maken voor de stad. Eenmaal daar werd het tweetal door Humbaba, de demonische beschermer van het bos, tegengehouden. Nadat zij hem overwonnen hadden, twijfelde Gilgamesj over het lot van de demon, maar Enkidoe overtuigde hem tot doden, zodat hij op die manier eeuwig zou worden herinnerd.

De goden waren furieus over de dood van Humbaba en wezen Enkidoe aan als verantwoordelijke. Na de dood van zijn vriend, die tijdens zijn sterven de onderwereld tot in detail beschreef, was Gilgamesj naast zijn verdriet ook bang geworden voor de dood. Hij besloot daarom het eeuwige leven te behalen en zocht steun bij Utnapishtim. Utnapishtim komt in veel soortgelijke verhalen over de Zondvloed voor, weliswaar met andere namen, maar ook hier was hij met zijn gezin de enige overlevende van voor die tijd. De goden schonken hem in deze epos het eeuwig leven en dat wilde Gilgamesj ook. Nadat hij de gevaarlijke reis naar het “begin van de rivieren” had voltooid, vond hij hem. Hij faalde in de test voor eeuwig leven, maar Utnapishtim wees hem op de bloem die hem weer jong zou maken. De bloem groeide op de bodem van de zee, maar Gilgamesj bond stenen om zijn voeten en kreeg de bloem in zijn bezit. Hij vertrouwde het echter niet en wilde de bloem liever testen op een ouder persoon. Helaas raakte hij de bloem kwijt op de terugreis. De bloem werd gegeten door een slang en dit zou een oorzaak zijn van de gave van het vervellen. 0


1. Groothof, F, Huiberts, M, Rogaar, K and Schutten, J (2006), Gilgamesj. Amsterdam: Nieuw

Elysische
velden

Velden
velden

ELYSIUM EN TARTAROS
01

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN


2. Horst, E. “Invloed op het hiernamaals”, Kennislink.nl, 2010, online. Beschikbaar via: http://www.kennislink.nl/publicaties/invloed-op-het-hiernamaals [Geraadpleegd op 10 december 2014].

Egyptenaren (1150 v. Chr.).

EGYPTENAREN
01

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN


3. McCoy, D. “Death and the Afterlife”, Norse Mythology for Smart People, 2012-2014, online. Beschikbaar via: http://norse-mythology.org/concepts/death-and-the-afterlife [Geraadpleegd op 10 december 2014]

Walhalla en Helheim (800-1100 n. Chr.).

WALHALLA EN HELHEIM
01

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN


4. Morris, I (1987) Burial and ancient society. Cambridgeshire: Cambridge University Press

Eerste dodenakker (1778 n. Chr.).

WESTERSE CULTUUR
02

WESTERSE OPVATTINGEN OVER DE DOOD

OPVATTINGEN IN OUDE CULTUREN


3. van Tongeren, L. (2007) De lange ontstaansgeschiedenis van de christelijke uitvaartrituelen” in “Vaarwel". Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen, ten Have. 4. Morris, I (1987) Burial and ancient society. Cambridgeshire: Cambridge University Press

Lijkbezorging

LIJKBEZORGING
03

MANIEREN VAN LIJKBEZORGING

Lijkbezorging


5. de Jager, J. “Begraven, rituelen en tradities”, Jefdejager.nl, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.jefdejager.nl/dood.php [Geraadpleegd op 10 december 2014]. 6. den Boef, H. “Waarom is begraven worden nog steeds de norm?”, Volkskrant, 2013, online. Beschikbaar via: http://www.volkskrant.nl/opinie/waarom-is-begraven-worden-nog-steeds-de-norm~a3501079/ [Geraadpleegd op 11 december 2014] 7. Yarden Holding BV, “Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken”, eindrapport TNO-NED, 2011, p.1-86 Beschikbaar via: http://www.uitvaart.nl/docs/20110812-DEF-Eindrapport-TNO-NED.pdf [Geraadpleegd op 11 december 2014] 8. Ettinger, R and Lankester-van der Linden, C (1964) De diepvriesmens. Amsterdam: Agon Elsevier 9. Isamu Suda, K, Kito, K. and Adachi, C “Bioelectric discharges of isolated cat brain after revival from years of frozen storage”, Brain Research, Volume 70, Issue 3, 1974, p. 527–531 10. Cryonisme.nl, “De geschiedenis van Cryonics”, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.cryonisme.nl/geschiedenis.php [Geraadpleegd op 12 december 2014] 11. de Jager, J. “kettingvraag20100517.mp3”, NTR Kettingvraag, 2010, online. Beschikbaar via: http://educatie.ntr.nl/radio/501624/kettingvraag/item/2946387/waarom-begraven-we-onze-doden-in-kisten/ [Geraadpleegd op 10 december 2014].

Wat is leven?

WAT IS LEVEN?
04

WAT IS LEVEN?

WAT IS LEVEN?


12. InfoNu, “Begin van het leven op aarde”, Mayopros, 2014 , online. Beschikbaar via: http://wetenschap.infonu.nl/diversen/116505-begin-van-het-leven-op-aarde.html [Geraadpleegd op 16 december 2014]. 13. Weber, B. (2003). “Life” Plato.stanford.edu., 2003, online Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/life/ Geraadpleegd op 16 december 2014]. 14. Hatfield, G. “René Descartes”, Plato.stanford.edu. 2008, online. Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/descartes/ [Geraadpleegd op 16 december 2014]. 15. David, M. “What is Metabolism - A New Metabolism Definition”, Psychology Of Eating, 2013, online Beschikbaar via: http://psychologyofeating.com/new-definition-metabolism/ [Geraadpleegd op 16 december 2014]. 16. Schrodinger, E (1992) What is life? Cambridge: Cambridge University Presser

DNA

DNA
04

WAT IS LEVEN?

DNA


17. Genome.gov, “Human Genome Project Completion: Frequently Asked Questions”, 2014, US Government, online. Beschikbaar via: http://www.genome.gov/11006943 [Geraadpleegd op 16 december 2014]. 18. Messer, A. “3-D model links facial features and DNA. Penn State News, online. p.1.

Bijna Dood Ervaring

BIJNA DOOD ERVARINGEN
05

BIJNA DOOD ERVARING

Bijna dood ervaring: een glimp van het leven na de dood?


19. de Ridder, D., van Laere, K., Dupont, P., Menovsky, T. and van de Heyning, P. “Visualizing Out-of-Body Experience in the Brain”, New England Journal of Medicine, 2007, Antwerpen, p.1. Beschikbaar via: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070010#t=articleTop [Geraadpleegd op 12 december 2014]. 20. Borjigin, J. “Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain”, The Johns Hopkins University School of Medicine, 2014, online. 21. Lommel, P (2007), Eindeloos bewustzijn. Kampen: Ten Have.

Ben ik mijn bewustzijn?

BEN IK MIJN BEWUSTZIJN?
06

BEN IK MIJN BEWUSTZIJN?

Ben ik mijn bewustzijn?

 • “Is de mens zijn lichaam of heeft de mens een lichaam?”. 22 Een belangrijk vraagstuk in het kader van de Digitale Vereeuwiging, omdat deze feitelijk zou kunnen staan of vallen, afhankelijk van wat het antwoord zal zijn. Als de mens een bewustzijn heeft, dat wil zeggen een tot nu toe onverklaarbare, losstaande essentie naast zijn lichamelijke vermogen om te bestaan, dan zullen onze data-klonen mogelijk slechts stukjes software blijven. Daarentegen zal het leven op aarde wel betekenisvoller worden, omdat dat zou betekenen dat er “nog iets” bestaat buiten de realiteit die we kunnen begrijpen. Als het niet een bijproduct van onze hersenen is, wat is het dan wel?

  Bewustzijn in de filosofie
  Ons bewustzijn is sinds het begin der tijden een onderwerp van discussie. Grote denkers hebben een poging gedaan het te ontcijferen via filosofische invalshoeken, maar tot de dag van vandaag is het onduidelijk. Wat is het bewustzijn, naast een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef of beleving van het eigen ik en de omgeving? 23 Weten we, als we het over bewustzijn hebben, wel waarover we het hebben? Wordt het geproduceerd door de hersenen? Is het überhaupt iets dat geproduceerd wordt? Of is het bewustzijn van een zelfde soort als de onzichtbare sfeer op een feestje waarbij de mensen, drank en muziek wat betreft het bewustzijn, gelijk staan aan ons lichaam, onze hersenen en de wereld om ons heen? 24
 • In de historie ontstonden denkbeelden over het bewustzijn in de vorm van het empirisme en het rationalisme. Een vaak gehoorde term binnen het empirisme gaat over het onbeschreven blad, een zogenaamd tabula rasa. Een leeg, passief stukje papier dat na de geboorte kan worden ingekleurd met waarnemingen vanuit de zintuigen. De persoon die uiteindelijk ook weer zal overlijden, is een samenraapsel van allerlei associaties en daaruit voortvloeiende overtuigingen die tijdens het leven zijn opgedaan. Daar tegenover staat het rationalisme dat uitgaat van een actieve geest, waarbij ideeën en denkwijze zijn aangeboren en tijdens het leven worden ingezet als interpretatiekader. 25 Deze twee theorieën vormen vandaag de dag nog steeds twee belangrijke tegenpolen in de hedendaagse neurowetenschappelijke onderzoeken. Ook in onze tijd zijn sommige denkers van mening dat niet alles van de menselijke geest in hersenfuncties valt te herleiden. Een voorbeeld hiervan is Thomas Nagel, die stelt dat: “Reductie van het mentale niet mogelijk is omdat men nooit de ervaring ´wat het is een mens te zijn´ in de fysische beschrijving van een mens kan vatten.”. 26 Nagel geeft aan dat het niet mogelijk is om ons bewustzijn te verklaren zonder de daarbij horende subjectieve ervaringen die wij allemaal hebben. Deze subjectieve ervaringen passen niet in functionele of intentionele systemen, en zijn daarom niet toegankelijk voor een reductionistisch onderzoek.
 • Bewustzijn in de wetenschap
  In het boek “Wetenschap, bewustzijn en integrale geneeskunde" wordt aangegeven wat volgens de hedendaagse geneeskunde wordt bedoeld met het bewustzijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in phenomenal consciousness, oftewel ‘waarneembaar bewustzijn’ (P-bewustzijn) en access consciousness, oftewel ‘toegankelijk bewustzijn’ (A-bewustzijn). 27 In het P-bewustzijn wordt alles geplaatst dat te maken heeft met onze persoonlijke indrukken, gevoelens en belevingen van alles om ons heen. Het P-bewustzijn speelt zich voornamelijk af in de achterkwab van onze hersenen. Met het A-bewustzijn wordt ons vermogen bedoeld om over de inhoud van die indrukken, gevoelens en belevingen te vertellen. Het handelende deel van onze hersenen is grofweg te lokaliseren in de voorkwab. Het voorste gedeelte van ons denkende brein, net achter het voorhoofd aan de bovenzijde van de neus, waar ons commandocentrum ligt. Hier schijnt zich ook het bewustzijn, oftewel de waarneming van onze eigen “ik”, te bevinden. De auteurs van het boek gaan ervan uit dat ons bewustzijn zich schuilhoudt in de frontale kwab van onze hersenen. Echter, onze fysieke en mentale doen en laten wordt gecoördineerd door gemiddeld honderd miljard hersencellen, die allemaal één op één verbonden zijn met honderdduizend andere hersencellen. Een dergelijke constatering als die van de auteurs in het boek is dus onvolledig, aangezien de voorkwab relatief een zelfde oppervlakte heeft als die van ons Melkwegstelsel. Dat is alsof buitenaards leven is aangetoond door te zeggen dat het buitenaardse leven in kwestie zich ergens in de ruimte bevindt. Waar het bewustzijn zich precies bevindt, dient nog te worden uitgezocht. Er zijn verscheidene interessante projecten aan de gang die een poging doen om een totaalplaatje van onze hersenpan in kaart te brengen. Neem bijvoorbeeld het ambitieuze project van Allan Jones, die samen met zijn team tracht een interactieve driedimensionale atlas van het menselijke brein te maken. 28


22. Lommel, P (2007), Eindeloos bewustzijn. Kampen: Ten Have. 23. Damasio, A (2010), Self comes to mind. New York: Pantheon Books. 24. Keizer, B. “Hij praat alsof het bewustzijn buiten de hersenen bestaat.” Trouw, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1192703/2008/12/20/Hij-praat-alsof-het-bewustzijn-buiten-de-hersenen-bestaat.dhtml [Geraadpleegd op 4 december 2014]. 25. Kolk, H (2008), Bewustzijn. Amsterdam: Boom. 26. Nagel, T (1992), Mortal questions. Cambridge: Cambridge University Press. 27. Westerman, N., Wietmarschen, H., Busch, M. en Wijk, E. (2012), Wetenschap, bewustzijn en integrale geneeskunde. Harderwijk: Stichting TIG. 28. Jones, A. “A map of the brain”, Allen Institute for Brain Science 2012, online video. Beschikbaar via: http://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain [Geraadpleegd op 14 november 2014].

Waar komen

onze gedachten vandaan?

WAT ZIJN GEDACHTEN?
06

BEN IK MIJN BEWUSTZIJN?

Waar komen onze gedachten vandaan?


29. Joëls, M. "Fysieke gedachten", NPO Kettingreactie aflevering 10, 2012, video, online Beschikbaar via: http://www.npowetenschap.nl/videos/Kettingreactie/Fysieke-gedachten.html [Geraadpleegd op 14 november 2014]. 30. Tolle, E. "QA Sample - Where do our thoughts come from?", EckharttolleTV, 2014, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=rWFVi1cPUZo [Geraadpleegd op 13 november 2014]. 31. Minsky, M (1967). Computation: finite and infinite machines. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 32. Terasem Motion Infoculture and KurzweilAI.net, “Kurzweil Interviews Minsky: Is Singularity Near?”, 2014, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk [Geraadpleegd op 21 november 2014]. 33. Minsky, M (1986), The society of mind. New York: Simon and Schuster.

Digitale

Vereeuwiging

DIGITALE VEREEUWIGING
07

DIGITALE VEREEUWIGING

DIGITALE VEREEUWIGING


34. Ancient Origins, "Turning of the bones and the Madagascar dance with the dead", 2014, online. Beschikbaar via: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/turning-bones-and-madagascar-dance-dead-001346 [Geraadpleegd op 15 december 2014]. 35. Society, N. and Society, N. "Dia de los Muertos", National Geographic, 2014, online. Beschikbaar via: http://education.nationalgeographic.com/education/media/dia-de-los-muertos/?ar_a=1 [Geraadpleegd op 1 december 2014]. 36. Lewis, T. "The Singularity Is Near: Mind Uploading by 2045?", Live Science, 2014, online. Beschikbaar via: http://wwwlivesciencecom/37499-immortality-by-2045-conferencehtml [Geraadpleegd op 12 december 2014] 37. Wikipedia, "Turing test", 2014, online. Beschikbaar via: http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test#CITEREFKurzweil1990 [Geraadpleegd op 16 december 2014] 38. Berman, J. "Futurist Ray Kurzweil Says He Can Bring His Dead Father Back to Life Through a Computer Avatar.", ABCNews, 2014, online. Beschikbaar via: http://abcnews.go.com/Technology/futurist-ray-kurzweil-bring-dead-father-back-life/story?id=14267712 [Geraadpleegd op 16 december 2014]. 39. PBS NewsHour, "Ray Kurzweil on Bringing Back the Dead", 2012, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=ZlhYY3z5Hv8 [Geraadpleegd op 16 december 2014].

Transhumanisme

TRANSHUMANISME
07

DIGITALE VEREEUWIGNG

TRANSHUMANISME


40. Cliteur, P and Dooren, W (1991), Geschiedenis van het Humanisme. Meppel [etc]: Boom. 41. Reich, W (1995), Encyclopedia of bioethics. New York: Simon & Schuster Macmillan [u.a.].
 • Groothof, F, Huiberts, M, Rogaar, K and Schutten, J
  2006
  Gilgamesj
  Beschikbaar via: Amsterdam: Nieuw Amsterdam
   

 • Horst, E.
  Invloed op het hiernamaals
  Kennislink.nl, 2010, online.
  Beschikbaar via: : http://www.kennislink.nl/publicaties/invloed-op-het-hiernamaals
  [Geraadpleegd op 10 december 2014].  

 • McCoy, D.
  Death and the Afterlife
  Norse Mythology for Smart People, 2012-2014, online.
  Beschikbaar via: : http://norse-mythology.org/concepts/death-and-the-afterlife
  [Geraadpleegd op 10 december 2014]  

 • Morris, I.
  1987
  Burial and ancient society
  Beschikbaar via: Cambridgeshire: Cambridge University Press
   

 • de Jager, J.
  Begraven, rituelen en tradities
  Jefdejager.nl, 2014, online.
  Beschikbaar via: http://www.jefdejager.nl/dood.php
  [Geraadpleegd op 10 december 2014].  

 • den Boef, H.
  Waarom is begraven worden nog steeds de norm?
  Volkskrant, 2013, online.
  Beschikbaar via: http://www.volkskrant.nl/opinie/waarom-is-begraven-worden-nog-steeds-de-norm~a3501079/
  [Geraadpleegd op 11 december 2014]  

 • Yarden Holding BV.
  Milieueffect van verschillende uitvaarttechnieken
  eindrapport TNO-NED, 2011, p1-86
  Beschikbaar via: http://www.uitvaart.nl/docs/20110812-DEF-Eindrapport-TNO-NED.pdf
  [Geraadpleegd op 11 december 2014]  

 • Ettinger, R and Lankester- van der Linden, C.
  1964
  De Dieprvriesmens
  Beschikbaar via: Amsterdam, Agon Elsevier
   

 • Isamu Suda, K, Kito, K. and Adachi, C
  Bioelectric discharges of isolated cat brain after revival from years of frozen storage
  Brain Research, Volume 70, Issue 3, 1974, p. 527–531
  Beschikbaar via: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006899374902637
   

 • Cryonisme.nl
  De geschiedenis van Crynonics
  2014, online
  Beschikbaar via: http://www.cryonisme.nl/geschiedenis.php
  [Geraadpleegd op 11 december 2014]  

 • de Jager, J.
  kettingvraag20100517.mp3
  NTR Kettingvraag , 2010, online
  Beschikbaar via: http://educatie.ntr.nl/radio/501624/kettingvraag/item/2946387/waarom-begraven-we-onze-doden-in-kisten/
  [Geraadpleegd op 10 december 2014].  

 • InfoNU
  Begin van het leven op aarde
  Mayopros, 2014, online
  Beschikbaar via: http://wetenschap.infonu.nl/diversen/116505-begin-van-het-leven-op-aarde.html
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Weber, B.
  Life
  Plato.stanford.edu., 2003, online
  Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/life/
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Hatfield, G.
  Rene Descartes
  Plato.stanford.edu., 2008, online
  Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/descartes
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • David, M.
  What is Metabolism - A new Metabolism Definition
  Psychology of Eating, 2013, online
  Beschikbaar via: http://psychologyofeating.com/new-definition-metabolism/
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Schrodinger, E.
  1992
  What is life?
  Beschikbaar via: Cambridge University Presser
   

 • Genome.gov
  Human Genome Project Completion : FAQ
  US Government, 2014, online
  Beschikbaar via: http://www.genome.gov/11006943
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Messer, A
  “3-D model links facial features and DNA.
  Penn State News, online. p.1.
  Beschikbaar via: http://news.psu.edu/story/308588/2014/03/20/research/3-d-model-links-facial-features-and-dna
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • de Ridder, D., van Laere, K., Dupont, P., Menovsky, T. and van de Heyning, P
  Visualizing Out-of-Body Experience in the Brain
  New England Journal of Medicine, 2007, Antwerpen, p.1.
  Beschikbaar via: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070010#t=articleTop
  [Geraadpleegd op 12 december 2014]  

 • Borjigin, J.
  Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain
  The Johns Hopkins University School of Medicine, 2014, online
  Beschikbaar via: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761619/
  [Geraadpleegd op 14 december 2014]  

 • Lommel, P
  Lommel, P
   Eindeloos bewustzijn
  Beschikbaar via: Kampen, ten Have
   

 • Lommel, P
  Lommel, P
   Eindeloos bewustzijn
  Beschikbaar via: Kampen, ten Have
   

 • Damasio, A
  2010
  Self comes to mind
  Beschikbaar via: New York: Pantheon Books
   

 • Keizer, B.
  Hij praat alsof het bewustzijn buiten de hersenen bestaat
  Trouw, 2014, online
  Beschikbaar via: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1192703/2008/12/20/Hij-praat-alsof-het-bewustzijn-buiten-de-hersenen-bestaat.dhtml
  [Geraadpleegd op 4 december 2014]  

 • Kolk, H
  2008
  Bewustzijn.
  Beschikbaar via: Amsterdam: Boom
   

 • Nagel, T
  1992
  Mortal Questions.
  Beschikbaar via: Cambridge: Cambridge University Press
   

 • Westerman, N., Wietmarschen, H., Busch, M. en Wijk, E.
  2012
  Wetenschap, bewustzijn en intergrale geneeskunde
  Beschikbaar via: Harderwijk, Stichting TIG
   

 • Jones, A.
  A map of the brain
  Allen Institute for Brain Science 2012, online video
  Beschikbaar via: http://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain
  [Geraadpleegd op 14 november 2014].  

 • Joëls, M.
  Fysieke gedachten
  NPO Kettingreactie aflevering 10, 2012, video, online
  Beschikbaar via: http://www.npowetenschap.nl/videos/Kettingreactie/Fysieke-gedachten.html
  [Geraadpleegd op 14 november 2014].  

 • Tolle, E.
  QA Sample - Where do our thoughts come from?
  EckharttolleTV, 2014, video, online.
  Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=rWFVi1cPUZo
  [Geraadpleegd op 13 november 2014]  

 • Minsky, M
  1967
  Computation: finite and infinite machines.
  Beschikbaar via: Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
  [Geraadpleegd op 21 november 2014]  

 • Terasem Motion Infoculture and KurzweilAI.net
  Kurzweil Interviews Minsky: Is Singularity Near?
  2014, video, online
  Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk
   

 • Minsky, M
  1986
  The Society of Mind
  Beschikbaar via: New York: Simon and Schuster
   

 • Ancient Origins
  Turning of the bones and the Madagascar dance with the dead
  2014, online
  Beschikbaar via: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/turning-bones-and-madagascar-dance-dead-001346
  [Geraadpleegd op 15 december 2014]  

 • Society, N. and Society, N.
  Dia de los Muertos
  National Geographic, 2014, online.
  Beschikbaar via: http://education.nationalgeographic.com/education/media/dia-de-los-muertos/?ar_a=1
  [Geraadpleegd op 1 december 2014]  

 • Lewis, T.
  The Singularity is near: Mind uploading by 2045?
  Live Science, 2014, online
  Beschikbaar via: http://www.livescience.com/37499-immortality-by-2045-conference.html
  [Geraadpleegd op 12 december 2014]  

 • Wikipedia
  Turing Test
  2014, online
  Beschikbaar via: http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test#CITEREFKurzweil1990
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Berman, J.
  Futurist Ray Kurzweil Says He Can Bring His Dead Father Back to Life Through a Computer Avatar
  ABCNews, 2014, online.
  Beschikbaar via: http://abcnews.go.com/Technology/futurist-ray-kurzweil-bring-dead-father-back-life/story?id=14267712
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • PBS NewsHour
  Ray Kurzweil on Bringing Back the Dead
  2012, video, online
  Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=ZlhYY3z5Hv8
  [Geraadpleegd op 16 december 2014]  

 • Cliteur, P and Dooren, W
  1991
  Geschiedenis van het Humanisme
  Beschikbaar via: Meppel [etc]: Boom
   

 • Reich, W
  1995
   Encyclopedia of bioethics
  Beschikbaar via: New York: Simon & Schuster Macmillan [u.a.].
   

 • Boeken Cliteur, P and Dooren, W (1991), Geschiedenis van het Humanisme. Meppel [etc]: Boom. Damasio, A (2010), Self comes to mind. New York: Pantheon Books. Ettinger, R and Lankester-van der Linden, C (1964) De diepvriesmens. Amsterdam: Agon Elsevier Groothof, F, Huiberts, M, Rogaar, K and Schutten, J (2006), Gilgamesj. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Kolk, H (2008), Bewustzijn. Amsterdam: Boo Lommel, P (2007), Eindeloos bewustzijn. Kampen: Ten Have Minsky, M (1967). Computation: finite and infinite machines. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Minsky, M (1986), The society of mind. New York: Simon and Schuster. Morris, I (1987) Burial and ancient society. Cambridgeshire: Cambridge University Press Nagel, T (1992), Mortal questions. Cambridge: Cambridge University Press Reich, W (1995), Encyclopedia of bioethics. New York: Simon & Schuster Macmillan [u.a.]. Schrödinger, E (1992) What is life? Cambridge: Cambridge University Presser Westerman, N., Wietmarschen, H., Busch, M. en Wijk, E. (2012), Wetenschap, bewustzijn en integrale geneeskunde. Harderwijk: Stichting TIG. Online publicaties Ancient Origins, "Turning of the bones and the Madagascar dance with the dead", 2014, online. Beschikbaar via: http://www.ancient-origins.net/ancient-places- africa/turning-bones-and-madagascar-dance-dead-001346 [Geraadpleegd op 15 december 2014]. Berman, J. "Futurist Ray Kurzweil Says He Can Bring His Dead Father Back to Life Through a Computer Avatar.", ABCNews, 2014, online. Beschikbaar via: http://abcnews.go.com/Technology/futurist-ray-kurzweil- bring-dead-father-back-life/story?id=14267712 [Geraadpleegd op 16 december 2014]. den Boef, H. “Waarom is begraven worden nog steeds de norm?”, Volkskrant, 2013, online. Beschikbaar via: http://www.volkskrant.nl/opinie/waarom-is-begraven- worden-nog-steeds-de-norm~a3501079/ [Geraadpleegd op 11 december 2014] Borjigin, J. “Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain”, The Johns Hopkins University School of Medicine, 2014, online. Cryonisme.nl, “De geschiedenis van Cryonics”, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.cryonisme.nl/geschiedenis.php [Geraadpleegd op 12 december 2014] David, M. “What is Metabolism - A New Metabolism Definition”, Psychology Of Eating, 2013, online Beschikbaar via: http://psychologyofeating.com/new-definition-metabolism/ [Geraadpleegd op 16 december 2014]. Genome.gov, “Human Genome Project Completion: Frequently Asked Questions”, 2014, US Government, online. Beschikbaar via: http://www.genome.gov/11006943 [Geraadpleegd op 16 december 2014]. Hatfield, G. “René Descartes”, Plato.stanford.edu. 2008, online. Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/descartes/ [Geraadpleegd op 16 december 2014]. Horst, E. “Invloed op het hiernamaals”, Kennislink.nl, 2010, online. Beschikbaar via: http://www.kennislink.nl/publicaties/invloed-op-het- hiernamaals [Geraadpleegd op 10 december 2014]. InfoNu, “Begin van het leven op aarde”, Mayopros, 2014 , online. Beschikbaar via: http://wetenschap.infonu.nl/diversen/116505-begin-van- het-leven-op-aarde.html [Geraadpleegd op 16 december 2014]. de Jager, J. “Begraven, rituelen en tradities”, Jefdejager.nl, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.jefdejager.nl/dood.php [Geraadpleegd op 10 december 2014]. de Jager, J. “kettingvraag20100517.mp3”, NTR Kettingvraag, 2010, online. Beschikbaar via: http://educatie.ntr.nl/radio/501624/kettingvraag/item/2946387/waarom- begraven-we-onze-doden-in-kisten/ [Geraadpleegd op 10 december 2014]. Jones, A. “A map of the brain”, Allen Institute for Brain Science 2012, online video. Beschikbaar via: http://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain [Geraadpleegd op 14 november 2014]. Keizer, B. “Hij praat alsof het bewustzijn buiten de hersenen bestaat.” Trouw, 2014, online. Beschikbaar via: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1192703/2008/12/20/ Hij-praat-alsof-het-bewustzijn-buiten-de-hersenen-bestaat.dhtml [Geraadpleegd op 4 december 2014]. Lewis, T. "The Singularity Is Near: Mind Uploading by 2045?", Live Science, 2014, online. Beschikbaar via: http://wwwlivesciencecom/37499-immortality-by-2045- conferencehtml [Geraadpleegd op 12 december 2014] McCoy, D. “Death and the Afterlife”, Norse Mythology for Smart People, 2012-2014, online. Beschikbaar via: http://norse-mythology.org/concepts/death-and-the- afterlife [Geraadpleegd op 10 december 2014] Messer, A. “3-D model links facial features and DNA. Penn State News, online. p.1. Beschikbaar via: http://news.psu.edu/story/308588/2014/03/20/research/3- d-model-links-facial-features-and-dna [Geraadpleegd op 16 december 2014]. PBS NewsHour, "Ray Kurzweil on Bringing Back the Dead", 2012, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=ZlhYY3z5Hv8 [Geraadpleegd op 16 december 2014]. de Ridder, D., van Laere, K., Dupont, P., Menovsky, T. and van de Heyning, P. “Visualizing Out-of-Body Experience in the Brain”, New England Journal of Medicine, 2007, Antwerpen, p.1. Beschikbaar via: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070010#t=articleTop [Geraadpleegd op 12 december 2014]. Society, N. and Society, N. "Dia de los Muertos", National Geographic, 2014, online. Beschikbaar via: http://education.nationalgeographic.com/education/media/dia-de-los- muertos/?ar_a=1 [Geraadpleegd op 1 december 2014]. Weber, B. (2003). “Life” Plato.stanford.edu., 2003, online Beschikbaar via: http://plato.stanford.edu/entries/life/ Geraadpleegd op 16 december 2014]. Wikipedia, "Turing test", 2014, online. Beschikbaar via: http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test#CITEREFKurzweil1990 [Geraadpleegd op 16 december 2014] Yarden Holding BV, “Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken”, eindrapport TNO-NED, 2011, p.1-86 Beschikbaar via: http://www.uitvaart.nl/docs/20110812-DEF-Eindrapport- TNO-NED.pdf [Geraadpleegd op 11 december 2014] Video's Joëls, M. "Fysieke gedachten", NPO Kettingreactie aflevering 10, 2012, video, online Beschikbaar via: http://www.npowetenschap.nl/videos/Kettingreactie/Fysieke- gedachten.html [Geraadpleegd op 14 november 2014]. Terasem Motion Infoculture and KurzweilAI.net, “Kurzweil Interviews Minsky: Is Singularity Near?”, 2014, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=RZ3ahBm3dCk [Geraadpleegd op 21 november 2014]. Tolle, E. "QA Sample - Where do our thoughts come from?", EckharttolleTV, 2014, video, online. Beschikbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=rWFVi1cPUZo [Geraadpleegd op 13 november 2014]. Artikelen Isamu Suda, K, Kito, K. and Adachi, C “Bioelectric discharges of isolated cat brain after revival from years of frozen storage”, Brain Research, Volume 70, Issue 3, 1974, p. 527–531
  Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 15 Image 16 Image 17 Image 18 Image 19 Image 20 Image 21 Image 22 Image 23 Image 24 Image 25 Image 26 Image 27 Image 28 Image 29 Image 30 Image 31 Image 32 Image 33